• Bewegen als gezondste medicijn

    Bewegen als gezondste medicijn

Bewegen als gezondste medicijn

“ Steeds meer aandacht vanuit de media, overheid en andere instanties gaat uit naar het aanzetten van mensen om te bewegen. Maar waarom is bewegen nou zo belangrijk? ” Drs. Paula M. Bos, 24 March 2016

Een perfect voorbeeld van een initiatief om mensen aan te zetten tot beweging in Nederland is de nationale campagne ’30 minuten bewegen’ (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2007). Deze campagne heeft als doel mensen te motiveren om minimaal 30 minuten per dag fysiek actief te zijn. Met fysieke activiteit worden dan alle lichaamsbewegingen bedoeld die energie kosten, wat dus ook activiteiten tijdens werk, huishouden, reizen of vrije tijd inhoud4.

Het lijkt dan ook gemakkelijk om deze 30 minuten per dag te behalen, maar toch voldeed in 2014 slechts 56% van de bevolking van Nederland van 12 jaar en ouder aan dit streven1. Daarnaast sport 25% van de Nederlandse bevolking minder dan 12 keer per jaar, wat gelijk staat aan minder dan 1 keer per maand3. Het streven is om deze cijfers in de toekomst te doen verbeteren, waarbij steeds meer mensen voldoende fysieke activiteit zullen ontplooien. Maar wat is nou precies voldoende fysieke activiteit en waarom is dit zo belangrijk? In dit beknopte artikel zal getracht worden om op deze vragen antwoord te geven en daarmee te verklaren waarom bewegen zo belangrijk is voor de mens.

Het belang van sporten

Bewegen wordt wel het gezondste medicijn genoemd, vanwege de vele positieve effecten van beweging op de lichamelijke gesteldheid. Regelmatig fysiek actief zijn vermindert het risico op:

Momenteel is inactiviteit doodsoorzaak nummer 4 wereldwijd, door de gevolgen van een inactieve leefstijl. De verwachting is dat deze gevolgen teruggedrongen worden wanneer de wereldbevolking meer en regelmatiger aan lichaamsbeweging zal doen.

Normen voor bewegen

De vraag rest nu nog hoeveel er minimaal bewogen moet worden om de risico’s van een inactieve leefstijl te minimaliseren. In Nederland bestaan hiervoor de beweegnorm en de fitnorm die dit goed beschrijven:

Beweegnorm

Ten minste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Onder matig intensief bewegen worden activiteiten geschaard waarbij de hartslag wordt verhoogd en de ademhaling versnelt; bijvoorbeeld stevig wandelen met 5 à 6 kilometer per uur of fietsen met minimaal 15 kilometer per uur2,4.

Fitnorm

Ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit verrichten. Onder zwaar intensieve lichamelijke activiteit worden activiteiten geschaard waarbij de hartslag en de ademhaling dusdanig worden verhoogd dat praten tijdens de inspanning lastig is en beperkt moet worden tot korte zinnen. Daarnaast wordt er bij deze activiteiten ook zweet geproduceerd. Voorbeelden van activiteiten die hieronder vallen zijn hardlopen, schaatsen, wielrennen en voetballen2.

Wanneer er aan een van beide normen voldaan wordt, wordt het risico op inactiviteit gerelateerde ziektes al aanzienlijk verkleind. Daarnaast blijkt dat bij minimaal drie keer per week 20 minuten sporten (fitnorm) de hersenen een geluksboost krijgen en het geluksgevoel stijgt. De World Health Organisation stelt echter dat voor nog meer baat op de gezondheid er minimaal 300 minuten per week matig intensief bewogen moet worden, 150 minuten intensief of een combinatie hiervan. Daarnaast wordt aanbevolen om minimaal 2 dagen in de week spierversterkende oefeningen voor de grote spiergroepen in het lichaam te doen4.

Conclusie

Bewegen is gezond en kan het risico op welvaarts- gerelateerde ziektes, zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten verkleinen. Regelmatig bewegen is hiervoor een must. Hierbij wordt het aanbevolen om minimaal 30 minuten per dag matig intensief of minimaal drie keer per week intensief te bewegen. Het streven is om de totale bevolking aan deze normen te laten voldoen, waardoor de samenleving gezonder wordt en het sterftecijfer door risico’s van een inactieve leefstijl daalt.

Mogelijk vinden vrienden dit ook interessant!

Bronnen

Verwijzing Bron
1

GGD'en, CBS en RIVM. (2012). Gezondheidsmonitor volwassenen

2

Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A. & Bauman, A. (2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1081.

3

Tiessen- Raaporst, A. (2014). Rapportage sport 2014

4

World Health Organisation. (2010). Global Recommendations on Physical Activity for Health.