• Hoe betrouwbaar is het TV advies?

    Hoe betrouwbaar is het TV advies?

Hoe betrouwbaar is het TV advies?

“ Tegenwoordig vind je overal medische adviezen. Onderzoekers suggereren dat hierdoor de kennis omtrent gezondheid alsmede de gezondheid zelf wordt vergroot. Maar zijn deze adviezen betrouwbaar? Laten we eens inzoomen op de medische TV adviezen, aan de hand van een artikel uit The British Medical Journal geef ik antwoord op deze vraag. ” Bc. Timothy Hildering, 31 January 2017

Waar haal jij informatie vandaan over je gezondheid? Tegenwoordig vind je deze informatie overal - naast social media en internet blijken tv shows een erg populaire bron om medisch advies in te winnen. Onderzoekers suggereren dat de informatie die gegeven wordt via deze bronnen de kennis omtrent gezondheid vergroot en dat hiermee op zijn beurt de gezondheid ook weer vergroot wordt. Maar geven deze knappe koppen op tv wel een betrouwbaar advies? In 2014 bestudeerden Korownyk en collega’s de kwaliteit van deze medische adviezen en publiceerden ze de uitkomsten in The British Medical Journal1. Het doel van het onderzoek was het bepalen van de kwaliteit van de gegevens adviezen in populaire medische tv shows.

De onderzoeksmethode

De onderzoekers selecteerden willekeurig 40 afleveringen van The Dr Oz Show en van The Doctors van begin 2013 en bestudeerden en categoriseerden alle medische adviezen die werden gegeven in deze shows. Vervolgens werden uit deze 40 afleveringen van elke show 80 adviezen willekeurig uitgekozen om de kwaliteit ervan te onderzoeken. Het soort onderzoek dat werd uitgevoerd was een prospectief observationeel onderzoek. Prospectief wil zeggen dat er eerst een steekproef van onderzoekobjecten wordt gekozen waarop een meting of waarneming wordt gedaan. Bij een observationeel onderzoek wordt alleen gekeken naar het verband tussen twee variabelen. Er wordt dus geen interventie uitgevoerd.

De resultaten

In beide tv shows werden in totaal 923 adviezen gegeven over de gezondheid. Dit kwam neer op gemiddeld 12 adviezen per show. Na het bestuderen en categoriseren van al deze adviezen kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat voedingsadvies het meest gegeven advies was in The Dr Oz Show (39,2%, 188/479). Het meest gegeven advies gedurende een show van The Doctors was het advies om langs een (huis)arts te gaan (17,8%, 79/445). Vervolgens hebben de onderzoekers willekeurig van elke show 80 adviezen uitgekozen om de kwaliteit van deze adviezen te onderzoeken. De onderzoekers vergeleken de gegeven adviezen met de meest recente wetenschappelijke literatuur en wat bleek? Bij iets minder dan de helft van de 160 onderzochten adviezen gegeven in beide shows bleek er een beter medisch advies beschikbaar te zijn. Voor 46% van de adviezen gegeven in The Dr Oz Show werd het advies bevestigd door de wetenschappelijk literatuur, 15% van de adviezen waren in tegenspraak met de wetenschap en voor 39% van de adviezen werd geen bewijs gevonden. Voor 63% van de adviezen die werden gegeven gedurende The Doctors was steun te vinden, 14% van de adviezen waren in tegenspraak met de literatuur en voor 24% van de adviezen werd geen bewijs gevonden.

Conclusie

De onderzoekers concludeerden dat het bij adviezen die gedaan worden in medische talkshows, zoals The Dr Oz show en The Doctors vaak ontbreekt aan adequate informatie. Bij iets minder dan de helft van de adviezen vonden de onderzoekers ofwel geen bewijs of werd het advies tegengesproken door het beste beschikbare bewijs. Het publiek moet dus sceptisch zijn over adviezen die worden gedaan in medische talkshows.

Mogelijk vinden vrienden dit ook interessant!

Bronnen

Verwijzing Bron
1

Korownyk, C., Kolber, M. R, McCormack, J., Lam, V., Overbo, K., Cotton, C., … Allan, G. M. (2014). Televised medical talk shows - what they recommend and the evidence to support their recommendations: a prospective observational study. The British Medical Journal, 349, 1-9. doi:10.1136/bmj.g7346